contract law in the Netherlands
Wie schrijft de beste masterscriptie over vennootschapsrecht?

Juridische scriptieprijs


De Blenheim Scriptieprijs 2019

Wat is de Blenheim Scriptieprijs? De Blenheim Scriptieprijs wordt jaarlijks door Blenheim Advocaten uitgereikt aan de schrijver van de beste vennootschapsrechtelijke masterscriptie. Door toekenning van de Blenheim Scriptieprijs wordt beoogd het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het gebied van vennootschapsrecht te bevorderen.


Blenheim Advocaten - de organisator

Blenheim Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam, dat zich richt op het ondernemingsrecht, en daarbij onder meer ook een bijzonder accent legt op het vennootschapsrecht.


Celsus juridische uitgeverij

Blenheim werkt bij het organiseren van de Blenheim Scriptieprijs samen met Celsus juridische uitgeverij. Celsus juridische uitgeverij is een full service tekst- en publicatiebureau voor de juridische praktijk, en legt zich toe op het redigeren, vormgeven, produceren, drukken en uitgeven van juridische boeken en andere teksten. Dat kunnen monografieën, proefschriften, vriendenboeken, congresbundels, artikelen, maar ook masterscripties van rechtenstudenten zijn.


Welke scripties komen in aanmerking?

Heb jij een vennootschapsrechtelijke scriptie geschreven:

 1. die met een 8 of hoger is beoordeeld
 2. geschreven is aan een Nederlandse universiteit
 3. in de Nederlandse taal
 4. en in minimaal 25.000 woorden?

Dan kun je tot 1 juli 2019 je scriptie sturen naar uitgever@celsusboeken.nl, t.a.v. Michel Knapen. Misschien maak jij dan wel kans op de Blenheim Scriptieprijs 2019!


Beoordelingscriteria

De ingezonden scripties zullen door de jury worden beoordeeld op de volgende punten:

 1. de kritische benadering van het behandelde onderwerp
 2. de originaliteit van de bijdrage aan het behandelde onderwerp
 3. de relevantie voor de theorie en (of) de praktijk
 4. de kwaliteit van de betoogtrant
 5. de wijze waarop relevante literatuur en rechtspraak zijn verwerkt en
 6. de behandeling van de Nederlandse taal.

Wat wint de winnaar?

Celsus juridische uitgeverij zal de beste scriptie in boekvorm uitgeven. De winnende auteur krijgt van Celsus juridische uitgeverij 5 exemplaren van het boek.

De winnende scriptie wordt opgenomen in de Juncto-reeks van Celsus juridische uitgeverij. Celsus juridische uitgeverij vraagt een ISBN aan, en zorgt ervoor dat het boek bekend wordt bij de doelgroep. Er worden boekaankondigingen verstuurd naar de algemene en de specifieke juridische bladen. Specifieke doelgroepen (advocatuur, rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, wetenschap) krijgen een elektronische nieuwsbrief waarin melding wordt gemaakt van het boek. Het boek wordt opgenomen op de site van Celsus juridische uitgeverij, waar het door iedereen kan worden besteld.

Daarnaast wint de winnaar ook nog een geldprijs van EUR 500,- van Blenheim Advocaten.


Jury van de Blenheim Scriptieprijs

De jury bestaat uit drie leden:

 1. mr. Arjen Paardekooper, advocaat en partner van Blenheim Advocaten in Amsterdam
 2. Prof. mr. Steef M. Bartman, hoogleraar (em.) ondernemingsrecht Universiteit Leiden
 3. mr. drs. Michel Knapen, uitgever bij Celsus juridische uitgeverij.

Winnaar Blenheim Scriptieprijs 2018

Op donderdag 6 september 2018 is de eerste Blenheim scriptieprijs voor vennootschapsrecht uitgereikt. De vijf genomineerde scripties waren van hoog niveau.

De prijs is gewonnen door mr. M.J.S. (Mieke) Lavreysen, met haar masterscriptie Grensoverschrijdende omzettingen in de praktijk. Mieke schreef haar scriptie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en haalde hiervoor het cijfer 9.Naast literatuur- en jurisprudentieonderzoek enquêteerde Mieke Lavreysen notarissen en belastingadviseurs die betrokken zijn geweest bij grensoverschrijdende omzettingen, die in Nederland (nog) niet wettelijk zijn geregeld.

De jury had bewondering voor:

 1. de diepgang van deze scriptie
 2. het feit dat de winnaar ook buiten de grenzen van het vennootschapsrecht heeft durven kijken – omzettingen hebben bijna altijd fiscale aspecten – en
 3. de goed onderbouwde aanbevelingen voor de Europese - en nationale wetgever - die gaan onder andere over het pre-omzettingscertificaat, vrijstelling voor kleine vennootschappen, de fiscale antimisbruikbepaling en zekerheidsrechten op aandelen.

Celcus juridische uitgeverij heeft de scriptie van Mieke in boekvorm uitgeven:

Grensoverschrijdende omzettingen in de praktijk [prijs €35,00] - Ondernemingsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van outbound grensoverschrijdende omzettingen van kapitaalvennootschappen

Doe mee met deze scriptieverkiezing!